<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Nieuwbouw bijft nodig in Tytsjerksteradiel, vindt het CDA.
Nieuwbouw bijft nodig in Tytsjerksteradiel, vindt het CDA. (Foto: Ingezonden)

CDA Tytsjerksteradiel: in alle dorpen betaalbaar wonen voor jongeren

  112

Het CDA Tytsjerksteradiel wil dat jongeren in alle dorpen in de gemeente Tytsjerksteradiel de kans krijgen betaalbaar te wonen en dat ouderen langer kunnen blijven wonen in levensloopbestendige woningen.

De gemeente Tytsjerksteradiel heeft een woonvisie geschreven met een sterke focus op te verwachten krimp. Dit betekent geen dorpsuitbreidingen meer en geen nieuwbouw in Sumar, Suwâld, Ryptsjerk en Jistrum. Op dit moment zijn er in Burgum en in een aantal andere dorpen al langere tijd geen bouwkavels meer beschikbaar, terwijl daar wel vraag naar is. De woonvisie ziet daarnaast af van 150 extra woningen, die door de provincie zijn toegezegd als compensatie op de financiële bijdrage van de gemeente aan de Centrale As. Extra woningen voor Burgum, die niet ten koste gaan van de bouw in de andere dorpen. Het CDA vindt hiervan afzien onverstandig, want het ontneemt inwoners een extra impuls voor leefbaarheid en het voorzieningenniveau op de langere termijn. Daarnaast levert dit de gemeente een schadepost op van € 3 miljoen. Geld dat het CDA liever steekt in het toekomstbestendig maken van Tytsjerksteradiel.

Het CDA vindt dat er meer ambitie nodig is van de gemeente. Sturen op krimpcijfers doet de dorpen tekort. Tot 2035 wordt er in Tytsjerksteradiel geen krimp verwacht. Integendeel, er zijn dorpen met groeipotentie. Daarnaast heeft de gemeente een gunstige ligging en een goede bereikbaarheid. Het CDA wil daarom in alle dorpen aan de slag met herstructurering van de bestaande woningvoorraad. Daarvoor is doorstroming nodig wat kan worden aangejaagd door nieuwbouw.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>