Logo actiefonline.nl
Gedeputeerde Sietske Poepjes in de omgeving van het Provinsjehûs, waar Leeuwarden zich klaar maakt voor LF2018.
Gedeputeerde Sietske Poepjes in de omgeving van het Provinsjehûs, waar Leeuwarden zich klaar maakt voor LF2018. (Foto: Ingezonden)

Gedeputeerde Sietske Poepjes juicht nieuwe techniek toe

  PolitiekBURGUM/LEEUWARDEN - Gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA, media) is ingenomen met de technische vernieuwing die ActiefMedia deze week begint met 'Actief+', zo blijkt uit een vraaggesprek met haar. Ze deed ook prompt mee aan de vernieuwing: ze kreeg enkele vragen via e-mail toegestuurd en gaf antwoord met een filmpje van een paar minuten.

Wat vindt u als gedeputeerde van Actief+?

"Tige goed dat jimme dit oppakke. Der wurdt yn de media yn Fryslân stadichwei mear dien mei filmkes en mei direkte 'respons' fan de lêzers. Mar it kin altyd better. Moatst it lykwols net 'geforceerd' dwaan."

Het provinciale Mediafonds (subsidies voor vernieuwende projecten) heeft volgens Poepjes enkele mooie projecten opgeleverd, maar ze vindt ook dat er te veel aanvragen waren die niet aan de kwaliteitscriteria voldeden. Ze wil met Provinciale Staten in overleg over hoe het verder moet met dit fonds. (Actief+ maakte er geen gebruik van; red.)

De VPRO-tv had onlangs in een 'Tegenlicht'-documentaire over technologische vernieuwingen een opvallende stelling: 'Er verandert de komende twintig jaar in de wereld meer dan in de afgelopen driehonderd jaar'. Zijn burgers en overheden zich dit voldoende bewust? Heeft de provinciale politiek hierin een taak, volgens u?

Poepjes: "In tige nijsgjirrige fraach. Nimmen wit hoe't it komt. De iene is optimistysk, de oare pessimistysk. Ik bin eins wol optimistysk. De provinsje hat net in wichtige taak ditoangeande, op de 'ynfrastruktuer' nei. De provinsje betellet mei oan goede glêstriedferbinings foar fluch ynternet, sawol op it plattelân as foar skoallen. It giet der om dat boargers har klear meitsje kinne foar de takomst."

reageer als eerste
Meer berichten
 

Nieuws uit Burgum

Sinterklaasspektakel op Bulthuisplein in Burgum
22/11
Zantman Makelaardij verhuist!
16/11
BBC Voetbalschool: "De beste trainer ben je zelf!"
15/11
25 jaar Wereldwinkel De Oare Wrâld in Burgum
15/11
Boek 'Gedeeld Verleden' & Filmpremière '0-100'
14/11
Met Jaap Kingma virtueel
13/11
Hoekstra Krantendruk: de krant is gewoon leuker!
13/11
Westra Interieur: de interieurmakers
13/11
Actie! AEG Prosteam® - Dé beschermer van uw mooiste kleding
13/11
Weet jij wat er 's nachts gebeurt met je Sketchers?
13/11
Meer nieuws uit Burgum >

Nieuwsoverzicht

Meer berichten