Hiltje Viersen - Sipma
Hiltje Viersen - Sipma Foto: A.T. Severy Photograph View Artist Pella, Iowa

Eerste emigranten Driezum-Wâlterswâld naar Amerika!

donderdag 25 april 2024 19:30 tot 21:30

Anita Terpstra is de schrijfster van het boek ‘Hiltje, een Friese vrouw op zoek naar een beter leven in Amerika’. Zij zal deze avond met name aandacht schenken aan Hiltje Sipma, vrouw van Heerke Ypes Viersen uit Driezum.  Zij vertrok met haar man en kinderen in 1847 met de Pieter Floris naar Amerika. In de hoop op een beter leven, rijkdom en religieuze vrijheid ontvluchtten ze Friesland en stichtten samen met achthonderd andere Nederlanders het dorpje Pella, in de staat Iowa. Op basis van historische documenten, brieven, memoires en familiegeschiedenissen reconstrueert Anita Terpstra het vaak harde bestaan van Hiltje, haar familie en de andere bewoners van het dorp waaronder de uit Wâlterswâld afkomstige Tjebbe Meinderts Beintema en kosteres Minke Thomas Bouma-London, die na de dood van haar man tien jaar later naar Pella vertrok. Aan boord van de Pieter Floris bevonden zich ook de Driezumer gezinnen van Dirk Gerkes Postma, Jacob Jans Slot, Wopke Hoekes de Haan en Pieter Oebeles Viersen.

Deze groep behoorde tot de ‘Afgescheidenen’. Zij verlangde naar meer orthodoxe opvattingen binnen de Hervormde kerk. Uiteindelijk leidde de beweging tot zelfstandige gereformeerde kerken naast de Hervormde kerk. Ds. Scholte en andere leiders eisten godsdienstvrijheid en Bijbels onderwijs, maar dat was in Nederland niet mogelijk. Besloten werd daarom naar Amerika uit te wijken. De belabberde situatie in Nederland nam de laatste twijfel weg.

Jouke Dantuma belicht deze ‘Afgescheidenen’ in de periode toen zij nog in Driezum en Wâlterswâld woonden. Hij zal met name inzoomen op Pieter Heerkes Viersen. Hij was de zoon van Heerke Ypes Viersen en Sibbeltje Pieters van der Wal. Na het overlijden van zijn moeder trouwde heit Heerke met de al eerdergenoemde Hiltje Sipma. Pieter Heerkes Viersen is de ‘founding father’ van de Gereformeerde gemeente van Driezum-Wâlterswâld. De vermogende Viersen heeft een groot deel van de financiële lasten van de jonge gemeente gedragen. Pieter Heerkes Viersen halfzus Sybrigje Viersen, was het eerste kind uit het tweede huwelijk van zijn vader. Deze excentrieke vrouw ontwikkelde zich in Pella tot een filantropisch ondernemer en haalde zelfs het boek ‘Gevierde Friezen in Amerika’

Locatie