Het Fries Symfonie Orkest tijdens repetitie
Het Fries Symfonie Orkest tijdens repetitie Foto: Hans Mook

Concert Gekooide Vogels

zondag 14 april 2024 16:00 tot 17:30

Concert Gekooide Vogels van het Fries Symfonie Orkest (FSO) in de Ontmoetingskerk, ingang Vlaslaan, Beetsterzwaag. Het FSO brengt muziekwerken van verborgen talenten, zoals o.a. een symfonie van Emilie Mayer.

Het Fries Symfonie Orkest (FSO) is een levendig amateur symfonieorkest met een lange traditie van goede concerten en een veeltallig publiek. Het orkest telt zo’n 40 geanimeerde en gevorderde amateurmusici uit de Noordelijke regio. Gerhart Drijvers is sinds 2010 als dirigent verbonden aan het Fries Symfonie Orkest. Zie de FSO website WWW.FSO.FRL en kijk ook op www.gerhartdrijvers.nl.

Met dit Concert Gekooide Vogels is iets bijzonders aan de hand. Het concert wordt namelijk ook uitgevoerd in Utrecht, en daar staat het FSO voor deze keer o.l.v. dirigent Henk-Jan van Alphen. Het is voor hem zijn afstudeerconcert. Tijdens één van zijn lessen kwam Henk-Jan in aanraking met het werk van Samuel Coleridge-Taylor. Hij was niet alleen gegrepen door zijn muziek, maar ook door zijn bijzondere levensverhaal. Coleridge-Taylor was belangrijk voor de emancipatie van Afro-Amerikanen en verwerkte veel traditioneel Afrikaanse muziek in zijn composities. Hij raakte na zijn dood op 37 jarige leeftijd in de vergetelheid en geniet pas sinds enige jaren weer bekendheid.

Dit geldt ook voor de Duitse componist Emilie Mayer. Zij ontwikkelde zich halverwege de 19e eeuw tot een zeer getalenteerd componist van grote symfonische werken (maar liefst acht symfonieën). Dat was voor een vrouw in die tijd ongebruikelijk. Haar werk werd gedurende haar leven regelmatig uitgevoerd, maar is nooit gepubliceerd. Pas enkele jaren geleden zijn de eerste uitgaven van haar symfonieën verschenen.

Première voor Nederland. De Symphonie nr. 2 is een wonderschoon, kleurrijk, soms poëtisch werk. Zoals de dirigent het verwoordde: het is als een ontluikende bloem. En voor zover bekend is het hier niet eerder uitgevoerd: een Nederlandse première!

Het Fries Symfonie Orkest (FSO) is een levendig amateur symfonieorkest met een lange traditie van goede concerten en een veeltallig publiek. Het orkest telt zo’n 40 geanimeerde en gevorderde amateurmusici uit de Noordelijke regio. Het FSO werd in 1962 opgericht als Drachtster Kamer Orkest (DKO) en draagt sinds 2003 de naam Fries Symfonie Orkest.

Kaartverkoop: via de FSO website WWW.FSO.FRL

Locatie