Om meer zicht te krijgen op welke dieren voorkomen op de bedrijventerreinen Westkern bij Kootstertille en Skûlenboarch bij Eastermar zijn er eind vorig jaar elf cameravallen geplaatst. Dit maakt onderdeel uit van het pilotproject ‘Samen investeren in biodiversiteit’ van de stichting Ynnatura waaraan negen bedrijven (Stertil, Consolis VBI, Combex Bouwlogistiek, Brouwer & Brouwer, Van Assen R...