Volgens het college is het voorstel van Hendriks te zeer in strijd met het bestemmingsplan voor ‘inbreiding’ van negen nieuwe woningen in het dorp. “Het stuk Slachtedyk waar Hendriks de woningen wil bouwen, valt zelfs buiten de begrenzing van het bestemmingsplan. Bovendien is dit in strijd met de richtlijnen van de provincie Fryslân, dat eerst moet worden gekeken naar mogelijkheden voor ‘inbrei...