Na een onderbreking van twee ‘coronajaren’ gaan er dit jaar weer twee studenten naar Fulda. Ook nu een oud-leerling van het Dockinga College in Dokkum, Eke de Vries, die studeert aan de VU in Amsterdam. En voor het eerst ook een oud-leerling van Piter Jelles !mpulse (VWO) in Kollum, Eilina Sonnema, die aan de RUG in Groningen studeert.

Wethouder Aant Jelle Soepboer (FNP) reikte hen deze ‘Bonifatiusbeurs 2022’ vrijdagochtend 24 juni uit onder een afdak van de Bonifatiuskapel in Dokkum. Hij wenste hen vier mooie en leerzame weken toe. Twee leden van het Vriendschapscomité Dokkum-Crediton-Fulda (Tjeerd Jorna en Focko Visser) en vertegenwoordigers van het Dockinga College en Piter Jelles !mpulse (Wouter Struijs en Wiebe Doorn) wa...