Initiatiefnemer van de tentoonstelling is Oebele Vries, bestuurslid van het museum. Bij de Fryske Akademy kwam hij in contact met Arjen Dijkstra, de medeauteur van het boek ‘Geschiedenis van de veehandel en veemarkten in Friesland’. Dit bracht hem op het idee om de jaarlijkse wisselexpositie te wijden aan de veemarkt in Kollum. Dijkstra zette de expositie mee op. 

In 1549 waren er in Kollum al twee jaarmarkten en een weekmarkt waar vee werd verhandeld. In de 19e eeuw was er eind april een markt, in augustus een paardenmarkt en waren er vier markten in oktober en november. De hoogtijdagen waren rond 1900. Maar vanaf de jaren dertig in de twintigste eeuw liep het bergafwaarts. “Eartiids wie it sa dat fee yn it neijier en foarjier fan eigner...