Dat het voorlopig goed zal gaan met de gemeente Noardeast-Fryslân, is ook een gevolg van dat rijksbeleid, maar dan voor de eerstkomende paar jaar. Doordat alles duurder wordt, denk aan lonen, energie, uitgaven aan defensie, mogen de gemeenten als het ware meeliften met de extra rijksuitgaven. ‘Trap op, trap af’ wordt dit genoemd: hogere rijksuitgaven leiden dus ook tot hogere rijksuitkeringen aan de gemeenten.

OZB met inflatie omhoog, niet meer

Vooral hierdoor hoeft de onroerend zaakbelasting (ozb) de eerstkomende jaren niet extra verhoogd te worden. Ook de geplande legesverhoging tot een dekkingsgraad van honderd procent wordt de eerste jaren geschrapt. Deze extra inkomsten van ruim drie miljoen euro in 2025 en 2026 worden dus geschrapt, maar de ozb wordt wel met het verwachte inflatiepercentage van 2,2 procent verhoogd.

Rondweg Wânswert

Niettemin zal het ‘vrij besteedbare’ deel van de financiële reserve de komende tijd boven de 18 miljoen euro per jaar zijn, is de verwachting: ruim 19,6 miljoen dit jaar, afnemend naar bijna 18,5 miljoen euro in 2026. Dit betekent dat er waarschijnlijk genoeg geld zal zijn voor verbetering, dan wel vervanging van schoolgebouwen (1,5 miljoen in 2025 en 2026), voor de nieuwe rondweg van Wânswert en diverse andere eenmalige investeringen.