Achter de kerk stond al een bijgebouw dat dringend gerenoveerd moest worden. Omdat Earnewâld geen dorpshuis heeft, ontstond het idee voor de Doarpskeamer. De kerkenraad zocht hiervoor de samenwerking met Dorpsbelang Earnewâld. Tijdens een dorpsbelangvergadering werd het plan voorgelegd aan het dorp. “En doe krigen wy grut applaus”, vertelt Wester.

Bokje Welling-Kleinhuis schonk een stukje grond zodat het gebouw achter de kerk uitgebreid kon worden. Een commissie werkte het plan verder uit en vroeg een LEADER-subsidie aan bij de provincie Fryslân. Volgens Wester kwam hier veel bij kijken. “Dat wie in hiel yngewikkeld ferhaal. Oant djip yn de nacht hawwe dêr minsken mei dwaande west.” Ook benaderde men andere fondsen en sponsoren, waardoor...