Door Jantina de Vries

Tot nu toe zijn er tweehonderd mensen in de wereld gediagnostiseerd met het Noonan syndrome with multiple lentigenes. Vaak kampen mensen met dit syndroom met hart- en longproblemen, latere groeiontwikkeling op lichamelijke- en emotioneel vlak en hebben een kenmerkend uiterlijk. “Ik had bij de geboorte een verdikking van de hartspier waardoor het hart niet goed kon pompen. Dit is vanzelf overgeg...