Nu is ze trots op haar lichaam, maar dat is niet altijd zo geweest, vertelt ze. “Der is in hiele perioade oerhinne gien. Ik haw altyd al wat te swier west. Dan hast ek perioaden dast dy net sa goed fielst. Ik ha wis wol ûnseker west, mar dat is no hielendal omdraaid.”

Op sociale media zag Sevannah dat een ander meisje had meegedaan aan Miss Curve Nederland. Dat meisje ging helaas niet door naar de finale. Het weerhield Sevannah er niet van om zich toch aan te melden. Ze kwam door de online screening. “In heal jier letter krige ik in mailtsje wêryn’t ik útnûge waard foar de castingdei. Ik wist earst net iens mear wêr’t it om gong, mar ik fyn it wol hartstikke...