Dit zijn een paar uitgangspunten uit meerdere van het voorlopige centrumplan voor Drachten. Er is beslist nog geen definitief plan. Iedere inwoner dan wel bezoeker van Drachten, iedere ondernemer en iedere eigenaar van vastgoed in het centrum van Drachten krijgt nog de kans om op dit voorlopige plan te reageren.

Nieuwe gemeenteraad beslist

B. en w. van Smallingerland hopen nog veel reacties binnen te krijgen, voor ze een voorstel presenteren, eind februari of begin maart dit jaar. Het is na de raadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart aan de gemeenteraad om er verder over te debatteren en er een besluit over te nemen.