Vliegveld Drachten is een hoofdpijndossier voor de gemeente Smallingerland, die eigenaar is van de airstrip. Jaarlijks krijgt het vliegveld 11.340 euro subsidie om het exploitatietekort te dekken. Dit jaar was dat bijna 44.000 euro, omdat er door corona minder inkomsten waren.

Volgens Mark Bakker, de woordvoerder van Vrienden van EHDR, zijn tekorten die door de gemeente aangevuld moeten worden na invoering van het plan verleden tijd. “Wy steane, seker de earste jierren, garant foar it ôfdekken fan tekoarten.” Hij geeft aan dat het vliegveld dan wel een permanente status moet krijgen. “Krijt it dy status, dan sil der boud wurde, dat soarget foar pachtynkomsten en op b...