De raad vergaderde donderdag 20 januari 2022 ‘informatief’ en ‘digitaal’ over de plannen van Van Wijnen en anderen voor deze locatie. Wallendal is optimistisch over de uitvoerbaarheid van het plan, dat gericht is op woningbouw voor alle prijsklassen, van sociale woningbouw tot en met de duurdere woningen, inclusief aandacht voor de zorg voor ouderen. Daarbij gaat het uitsluitend om ‘levensloopb...