Vrijdag 21 januari promoveert de uit Surhuizum afkomstige Berber Dorhout (28, bijna 29) aan de Universiteit van Wageningen op een Engelstalig proefschrift over de effecten van meer bewegen en gezonder eten (meer eiwitten met name) door 65-plussers.

“Mear bewege en mear aaiwyt ite hat in geunstich effekt op ‘e spieren fan alle 65-plussers en foar de minsken tusken 65 en 75 jier it meast”, vat de gezondheidskundige kort samen.