Voorlopig einddoel is de verbetering van de biodiversiteit ter plekke en daarna het uitbreiden naar elders in Fryslân, meldt Theunis Wiersma namens Stichting Ynnatura.

De ‘nul-meting’ is uitgevoerd door ecologisch bureau Faunax uit Leeuwarden. Er is gekeken naar vegetatie (flora), dagvlinders, vliegen libellen en zoogdieren. Van onder andere de zeer zeldzame plant kegelsilene werden 100 exemplaren gevonden. Andere zeldzame planten: zwaluwtong, blaassilene en kale vrouwenmantel.