De schuur is van de familie Boonstra, die er in het verleden een vleeskalverenbedrijf had en het gebouw nu gebruikt als caravanstalling. In het dak zit echter asbest. Daarom wordt het dak in april vervangen. “En as jo dan dochs dwaande binne, kinne jo it like goed kombinearje mei sinnepanielen”, zegt Jan Dirk de Boer van EKF. In juni komen er daarom 266 zonnepanelen op het dak. “As dat klear is...