Binnen het verspreidingsgebied van weekblad Actief springt het dorp Kootstertille er uit, met negen locaties waar op oudejaarsdag met carbid zal worden geknald. Ook Burgum (zeven locaties), Drachten (zes), Kollum (zes), Kollumerzwaag (zes), De Westereen, Ureterp, Opeinde en Oudega (vijf plekken) doen bij wijze van spreken hun best op 31 december zoveel mogelijk te knallen. Dit mag veelal tussen...