Door Jantina de Vries

Als gepensioneerde import-Fries begon Konings zes jaar geleden zich te interesseren voor het terpenlandschap in Friesland, Groningen en Noordwest-Duitsland. Verschillende mensen om hem heen spoorden hem aan om met al die informatie die hij had verzameld een website op te zetten. “In het voorjaar van 2016 ben ik ermee begonnen. Het is het resultaat van mijn hobby’s fotografie en terpenarcheologi...