Dat is gebleken uit twee enquêtes: onder de ongeveer 300 actieve leden en onder de inwoners van Burgum en omgeving. “Fan de leden hawwe 115 de enkête ynfold. Sa’n 85 prosint is posityf oer ús plan”, vertelt Martzen Bakker, net als Matthijs Tilma lid van de ‘padelcommissie’ van tennisvereniging De Leechkamp in Burgum. “En hast twatredde fan de leden dy’t de enkête ynfold hawwe, is ek fan doel om...