Het koopcontract met WoonFriesland voor vijftien nieuwe woonwagenstandplaatsen wordt zeer binnenkort, na het raadsbesluit, ondertekend. De raad wordt gevraagd om ruim één miljoen euro beschikbaar te stellen. Na het raadsbesluit kunnen de noodzakelijke werkzaamheden worden aanbesteed aan aannemers.

Elektriciteit

Een belangrijkste vertragende factor is op dit moment de aansluiting op het elektriciteitsnet, wegens een tekort aan personeel, materiaal en netcapaciteit. De nutsaansluitingen zijn wel aangevraagd.