Die turborotonde dient de huidige - dan te kleine - rotonde op de kruising van Zuiderhogeweg en Eikesingel te vervangen. Dit adviseert het bureau Royal Haskoning en dit advies is ook als bijlage opgenomen in het ontwerp-bestemmingsplan voor het nieuwe zwembad De Welle. Voor de aanpassing van de huidige rotonde dient dan nog wel budget te worden gevonden. De maximum snelheid op de Eikesingel zou...