Het actieplan wordt binnenkort definitief vastgesteld door de gemeenteraad, er kunnen dus nog wijzigingen in komen. Maar de kern - de samenwerking met betrokkenen - zal waarschijnlijk wel in stand blijven, gelet op de complimenten die wethouder De Vries al ontving van diverse raadsleden in de eerste openbare voorbespreking.

Het plan bevat 48 actiepunten, die de komende vier jaar uitgevoerd dienen te worden. Niet alles kan in één keer, daar ontbreken mensen en middelen voor, merkt de wethouder op. “De ferwachting is dat dit belied mei it besteande budzjet út te fieren is. Mar dat is gjin doel op himsels. As der mear jild by moat, wol ik dat net keare.” Zo mogelijk zal de gemeente - als het aan De Vries ligt - onder...