Periodiek krijgen alle schoolkinderen op OBS ’t Partoer weer even digitaal les. “Net zoals je de tafels bij moet houden, geldt dat ook voor digitaal onderwijs”, zegt schooldirecteur Karel Beke. Hij vertelt dat de onderwijskoepel voor het openbaar onderwijs OPO Furore (sinds 2018 een onderdeel van de holding Adenium), waar OBS ’t Partoer onder valt, al jaren veel aandacht besteedt aan digitaal o...