Tijdens deze weken wordt de vluchtelingenproblematiek door middel van verschillende activiteiten onder de aandacht gebracht. De verhalen van Elizabeth Pilat en Tettie Stiemsma zullen dan ook onder andere gaan over het contrast tussen de veilige haven Morra-Lioessens en vluchtelingenkampen zoals kamp Moria.

De vluchtelingenproblematiek raakt de inwoners van de tweelingendorpen Morra e...

Stiemsma gaat vertellen over Morra en Lioessens in vroegere tijden. Hierbij toont ze oude foto’s. Daarnaast haakt ze in op de vluchtelingencrisis. “Yn de flechtlingekampen is it allegearre ‘kommer en kwel’ en wy wenje hjir yn de feilige haven fan Moarre en Ljussens. It is in grut kontrast. Stel jo foar dat jo hjir wei yn in lyts boatsje nei Skandinavië farre moatte.” Ook het lot van de vluchtel...