De drie onveiligste wegen van Smallingerland (niet alleen wat fietsers betreft) liggen alle drie in Drachten: 1. het traject De Drift, Vogelzang en Torenstraat; 2. Stationsweg; 3. Noorderdwarsvaart en Zuiderdwarsvaart.
De ‘top 3’ van onveiligste kruispunten: 1. De rotonde op het ‘kruispunt’ van de Burgemeester Wuiteweg, Berglaan en Gauke Boelensstraat; 2. De rotonde tussen Berglaan en de Dri...

Dit alles blijkt uit de Risicoanalyse Verkeersveiligheid Smallingerland, opgesteld door de Anteagroup in opdracht van de gemeente. Ook al ligt Smallingerland ‘op schema’ om stap voor stap in 2050 het jaarlijks aantal verkeersslachtoffers terug te dringen naar nul, er zal nog veel moeten gebeuren om dit écht te bereiken, schrijven de opstellers van het rapport.