Dat inclusie soms een lastig onderwerp is, ondervond de organisatie voorafgaand aan de bijeenkomst, die plaatsvond in Theater Sense in Dokkum. Sommige genodigden moesten geweigerd worden, omdat ze geen QR-code konden tonen. “Om het over inclusie te hebben, moeten wij toch een aantal mensen buitensluiten”, sprak presentatrice Pauline Haakma het publiek in het theater later toe. 

De meeste genodigden kwamen gelukkig zonder problemen binnen. Zij kregen een middagvullend programma voorgeschoteld met korte interviews, theater en muziek. En uiteraard waren er de officiële onderdelen, zoals de ondertekening van de intentieverklaring door de wethouders Jouke Douwe de Vries van Noardeast-Fryslân en Kees Wielstra van Dantumadiel. De Vries gaf aan hoe belangrijk het is om als ma...