Voor de ‘starters’ (tot 26 jaar) die voor het eerst zelfstandig in Holwerd willen wonen, zijn in elk geval elf woningen nodig. Voor de groep van 26 tot 45 jaar (’doorstromers’) zijn 23 woningen nodig. Dat dienen deels starterswoningen te zijn, deels gezinswoningen en deels levensloopbestendige woningen. Voor de oudere inwoners (’afstromers’) is de behoefte: elf andere woningen. Opgeteld betreft...