Dit is kort samengevat de visie (’zienswijze’) die de EKG heeft ingediend bij de provincie Fryslân, naar aanleiding van het concept-energieprogramma van het provinciebestuur. De EKG streeft er al een paar jaar naar, samen met de bewoners, het dorp Garyp als eerste in Nederland aardgasvrij te maken.

Minister wil Vermilion beetje helpen

Dit streven zou men tegengesteld kunnen noemen aan wat olie- en gasbedrijf Vermilion met de gaswinning in Tytsjerksteradiel en omstreken voor ogen heeft: uitbreiding van het aantal winputten en verhoging van het maximum aan te winnen aardgas onder Burgum en wijde omgeving. Minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat heeft vorige week bekend gemaakt, aan deze wens van Vermilion in beperk...