Aanleiding is het negatieve advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) van 19 oktober dit jaar over de door het ministerie van BZK voorgestelde nieuwe verdeling van het gemeentefonds. De ROB heeft berekend dat “als gevolg van het nieuwe verdeelvoorstel ongeveer 50 gemeenten er meer dan 60 euro per inwoner op achteruit gaan en zo’n 40 gemeenten gaan er meer dan 60 euro op vooruit.” 

Willemsma: “Onvoldoende houvast”