Dat is kort samengevat het voorstel dat de fractie Actief Links Lokaal (ALL) bij monde van raadslid Cootje Klinkenberg van plan is in te dienen bij de begrotingsbehandeling van de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân, donderdag 4 november.

“Slib wordt probleem”

Mevrouw Klinkenberg: “Wij waren als fractie en partij altijd al kritisch over ‘Holwerd aan Zee’. Onlangs heeft de Leeuwarder Courant onthuld, dat er kritische adviezen liggen van ingenieursbureaus (Deltares, Arcadis en Waterproof; red.), die stellen dat het beoogde meer in snel tempo volloopt met slib, als je dat niet regelmatig wegbaggert. Dat kost handen vol geld en niemand lijkt bereid om da...