De minister heeft intussen, onder druk van de meerderheid van de Tweede Kamer, een definitief besluit uitgesteld, om de juridische aspecten nader te onderzoeken. Als het aan b. en w. van Noardeast-Fryslân ligt, komt van uitstel afstel.

Lokale en internationale steun

Dit college voelt zich gesteund door de overige lokale en provinciale overheden in Fryslân (provinciebestuur en bestuur van Wetterskip Fryslân). In de beide brieven van b. en w. wordt ook gewezen op het verzet van de kant van de Waddenvereniging, het congres van de IUCN (International Union for the Conservation of Nature) en de Nationale UNESCO-commissie, die zich uitspraken tegen gaswinning on...