In het Zernike Institute for Advanced Materials aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) ‘schieten’ Hoekstra en zijn academici met ionen op andere materialen. Ionen zijn elektrisch geladen atomen of moleculen. Deze ontstaan wanneer er elektronen uit een atoom worden gehaald of worden toegevoegd. Hoekstra wordt gezien als dé expert op het gebied van ionen en hun wisselwerking met materie. 

Het onderzoeken wat er gebeurt wanneer je ionen op verschillende materialen afvuurt, is voor meerdere sectoren van belang. Zo kan onderzocht worden wat de invloed van ioniserende straling op weefsel is. Eén van de onderzoeksopstellingen van Hoekstra is bijvoorbeeld gebruikt voor onderzoek naar protonentherapie. Bij deze vorm van bestraling worden kankerpatiënten bestraald met protonen in plaats...