Kwaliteitsverpleegkundige Richtje Bosma is erbij betrokken: “We beginnen met het intern beter delen van kennis en ervaring, ook met niet-vakgenoten. Het is belangrijk dat dat ook op regionaal en landelijk niveau gebeurt. We moeten aan verschillende criteria voldoen om landelijke erkenning van het ministerie van VWS te krijgen als kennis- en expertisecentrum voor onze zorgdoelgroepen.”

Dat zijn met name bewoners met het syndroom van Korsakov en ouderen met psychiatrische problematiek. “In tegenstelling tot veel zorgcentra voor dementerenden, wonen onze cliënten-bewoners hier vaak jarenlang. Ook ons personeel werkt hier vaak al jaren. We hebben minder personeelskrapte dan bij sommige andere locaties van Noorderbreedte, de organisatie waar Toutenburg deel van uitmaakt”, legt re...