Het was in zekere zin nog maar spel, maar wel met een serieuze ondertoon: op vier verschillende tafels werd in kleine groepjes nagedacht en gediscussieerd over waar wel en waar beslist géén zonnepanelen in Burgum gelegd zouden kunnen worden.

Meerdere mogelijkheden

Enkele uitkomsten die door meerdere groepen werden gedeeld: op veel meer daken van woningen en bedrijven in de bebouwde kom van Burgum kunnen zonnepanelen. Maar ook op een weiland van tien hectare bij de elektriciteitscentrale, op de binnenkanten van de geluidswallen van de Sintrale As bij Burgum, op het water van ‘It djippe gat’ (De Wide Ie) bij Burgum en onder de hoogspanningskabels in het no...