‘Kansen in kernen’ is de naam voor de herinrichting van zes dorpen: drie in Tytsjerksteradiel (Garyp, Burgum, Hurdegaryp) en drie in Dantumadiel: Feanwâlden, De Falom en Damwâld. Die zes herinrichtingen betreffen niet alleen de verkeerssituatie op de voormalige provinciale weg(en) door die dorpen, merkt programmamanager Sjoerd Hoekstra van de provincie Fryslân op. “Sa komme der no op it Van Smi...