De school telt per 1 oktober dit jaar 376 leerlingen. “De ferwachting is dat it tal learlingen stabyl bliuwt”, zegt kersvers locatiedirecteur Sjoerd Venema. De scholieren komen uit heel Drachten en ook uit dorpen in de omgeving.\

De Bijbel staat centraal

“Dat komt omdat wy ús rjochtsje op kristlik ûnderwiis, mei de Bibel sintraal. Dit bepaalt hoe ‘t wy ús ûnderwiis fersoargje en mei elkoar omgean”, zegt Venema. Elke schooldag begint met een gebed, een Bijbelverhaal en christelijke liedjes,, legt Venema uit. “Dat sprekt âlders út de wide omkriten oan.”