Maar voor het zo ver is, moet eerst het oude riool leeggepompt en schoongemaakt worden. Dat laatste is waar GMB donderdag 9 september mee bezig is (was) in de Kloosterlaan. “Met behulp van een digitale camera controleren we of het riool schoon is”, vertelt medewerker Jan Versteeg.

Na het aanbrengen van de nieuwe kunststofkous, en na het uitharden, worden de huis- en kolkaansluitingen weer geopend. Dankzij deze methode hoeft een straat niet opengebroken te worden en blijft eventuele overlast tot een minimum beperkt. De totale looptijd van het project is ongeveer vijftien weken (16 augustus tot 12 november 2021), meldt de website van GMB Rioleringstechnieken BV: “We brenge...