Zaterdag 11 september mogen alle belangstellenden een kijkje nemen en zich laten rondleiden Ook kunt u zich laten informeren over duurzame energie en over Enerzjykoöperaasje Garyp (EKG). Die coöperatie exploiteert dit zonnepanelenpark, maar doet nog veel meer.

De coöperatie zet zich, samen met de bewoners, de gemeente Tytsjerksteradiel en de rijksoverheid, in voor ‘aardgasvrij Garyp’. De regering geeft hiervoor forse extra subsidie, naast de reguliere subsidie voor isolatiemaatregelen, warmtepompen en zonnepanelen op woningen.