Het had een groots festijn moeten worden. Beke toont een paar grote aan elkaar geplakte vellen papier waarop de oorspronkelijke plannen zijn uitgetekend. In het midden staat ‘Beleefplein Partoerdorp’. “Als openbare basisschool zijn wij een serieuze afspiegeling van de maatschappij. Wij hebben hier letterlijk kinderen uit alle delen van de wereld. Dat wilden wij met dit plan laten zien.”

Volgens hem paste het plan helemaal bij OBS ‘t Partoer, want de school hecht veel waarde aan taal en cultuur. “Taal is zo belangrijk, want het vergroot jouw wereld. Taal gebruik je overal, ook bij bijvoorbeeld rekenen, want dat draait om afspraken. Om die afspraken te begrijpen moet je de taal goed kennen. En een van de beste manieren om een taal goed te leren is door aan cultuur te doen.”