Door Gerrit van der Meer

Scheenstra leerde het vak van zuiveltechnoloog in Almelo, begin jaren zeventig. Daarna had hij diverse functies: als kaasmaker, locatiemanager en directeur van zuivelfabrieken, onder andere in Burgum, Oosterwolde en tot slot Gerkesklooster. Die managementfuncties had hij wellicht mede te danken aan een tweede opleiding: MO economie.

PUM-mers zijn vrijwilligers

In 2009 ging hij met pensioen en werd meteen vrijwilliger als PUM-mer. PUM staat voor: Programma Uitzending Managers, in 1978 opgericht door de toenmalige christelijke werkgeversorganisatie NCW (later gefuseerd met VNO tot VNO-NCW). Die managers zijn Nederlanders, die – meestal gepensioneerd – hun deskundigheid op hun vakgebied graag ten dienste stellen van het midden- en kleinbedrijf in arme l...