“Met de decentralisatie van de zorg is de institutionele zorg na 2015 verminderd. De verzorgingshuizen zijn afgebouwd en alleen voor zware gevallen is er nog plek in een verpleeghuis. Waar ook wachttijden voor staan. Ouderen moeten het nu langer thuis uit zien te houden”, zegt hoogleraar ouderengeneeskunde Jos Schols. 

Volgens Schols is deze verandering op zichzelf niet verkeerd, maar is deze te snel doorgedrukt. “Ouderen willen vaak ook het liefst thuis blijven wonen. Maar het beleid is te acuut ingegaan. Ineens kregen gemeenten vanuit de Wmo meer verantwoordelijkheid voor de zorg. Dat heeft een moeizaam verloop. Verder had de wijkverpleging en thuiszorg, met al grote tekorten, beter voorbereid moeten worden...