Eigenlijk wilde Van der Veen een klein afscheid. “Dat is goed gelukt”, sprak schooldirecteur Tineke Vogels haar toe voor een vol plein. De schoolkinderen verrasten hun juf met een spectaculaire drum-act en een speciaal voor haar geschreven lied.

“Nei de Pabo fuort oan it wurk”

Van der Veen zat op de Pabo nog net in de goede lichting. “Dit wie eins it lêste jier dat eltsenien fuort noch wurk krige nei de Pabo.” Direct na het afronden van de studie ging ze aan de slag op de Dr. Theun de Vriesskoalle. Op een kort uitstapje na, heeft ze er bijna 46 jaar gewerkt. “Ien jier wie ik hjir ‘boventallig’. Doe haw ik yn De Westereen oan in skoalle stien. Dêrnei haw ik hjir werom...