Dinsdag 6 juli 2021 keurt de gemeenteraad van Smallingerland - zeer waarschijnlijk - het bestemmingsplan voor ‘Oudega aan het Water’ goed: een grotere haven, aanlegplaatsen voor vijf woonarken (permanent bewoond) en voor twee recreatiewoonarken.

Appartementen

Ook is een nieuw appartementengebouw gepland, ongeveer op de plek van de vroegere melkfabriek: iets dichter bij de haven dan de vroegere fabriek. “De nije bewenners krije parkearrûmte oan de doarpskant. Sa komt der frij útsicht nei de haven”, legt voorzitter Meindert de Boer van Doarpsbelang Aldegea uit.