“Wy kinne noch ien of twa jier foarút en dan geane wy nei it nije stik”, schat Noppert. “Dêr kinne wy sa’n 500 of 600 grêven kwyt. Dan kinne wy wer efkes foarút.” De begraafplaats is aan de noordzijde uitgebreid. Aan de Kloosterlaan is ook een ingang gekomen met vijf parkeerplaatsen. “Foaral foar minsken dy’t net mear sa mobyl binne, is it oars wol in ein rinnen”. Tussen het oude en nieuwe...

De gehele begraafplaats oogt een stuk rustiger dan voorheen. Rondom de paden is een kantenopsluiting van cortenstaal aangebracht. De nieuwe pergola’s bij de urnenmuur zijn van hetzelfde materiaal. Diverse schelpenpaden zijn vervangen door gras, waardoor de begraafplaats minder een doolhof lijkt. Ook de beplanting is aangepast. “Sa binne der nije boekehaachjes, beammen en rododendrons plante.” K...