Dit is afgelopen maanden gebleken in de (digitale gevoerde) discussies met burgers en raadsleden in Smallingerland. Taken die als belangrijkste worden gezien zijn: onderwijs, veelal in combinatie met cultuur, sport en het sociaal domein en de sociale infrastructuur in de gemeente.

‘Meeste taken behouden’

“De meeste taken behoeven geen andere rolopvatting van de gemeente; voor enkele zou de gemeente een meer regisserende of faciliterende rol in kunnen nemen”, staat in het eindrapport van het bureau Andersson Elffers Felix (AEF) uit Utrecht. Bij sommige taken zou de gemeente zich ook wat creatiever kunnen opstellen.