Uit drie andere, kleine dorpen komt verzet tegen het collegevoorstel: de inwoners van Waaxens willen die naam graag behouden, in plaats van het Friestalige Waaksens. Dat voorkomt verwarring met het andere dorp Waaksens in Súdwest-Fryslân.

Bewoners van Hiaure hebben bezwaren tegen ‘De Lytse Jouwer’, op historische gronden. Dit geldt ook voor bewoners van Aalsum, die de naam van hun dorp liever niet veranderd zien worden in het Friestalige Ealsum.