Er zijn nog wel enkele puntjes van kritiek: gezinnen met kinderen dienen extra aandacht te krijgen en de gemeente dient nieuw beleid vast te stellen op basis van evaluatie van de afgelopen jaren.

De rekenkamercommissie heeft niet alleen gekeken in documenten, maar ook gepraat met betrokkenen: zowel mensen die gebruik maken van de schuldhulpverlening, als ambtenaren van de gemeente. De cliënten zijn vooral lovend over de gebiedsteams van de gemeente. Ze hebben het gevoel dat die voor hen opkomen.