Vrijdag 11 juni begint een nieuw Europees Kampioenschap, waar het Nederlandse voetbalteam volgens het drietal ver moet kunnen komen. “Sy krije earst trije ‘maklike’ tsjinstanners, dus dy earste wike moatte sy goed trochkomme kinne”, zegt Marthijn verwachtingsvol.

Hij en zijn broer Raynier hebben er in elk geval voor gezorgd dat ze tijdens de eerste drie wedstrijden thuis voor de tv kunnen zitten en niet hoeven te werken. “It leafst wiene wy mei ús maten nei de Arena gien om dêr ien fan dizze wedstriden te sjen, mar as gefolch fan koroana is it tal kaartsjes lytser as normaal. Dus is it lestich om oan kaartsjes te kommen”, ontdekten de broers.